LKW Transporte

Transport me kamionë

Rritja e trafikut në mes të Evropës lindore dhe përëndimore kërkon fleksibilitet, trajtim profesional dhe këshillim individual. Ne veprojmë në përputhje me rrethanat dhe ju ofrojmë:

  • Ngarkesa të plota dhe të pjesëshme në të gjithë Evropën lindore dhe përëndimore
  • Këshilla kompetente nga ekipi ynë
  • Planifikime me afate të matura dhe të fiksuara në metropolet e Evropës
  • Sipas kërkesës, deponimi i përkohshëm në depot tona qëndrore
  • Transparencë të lartë përmes komunikimit efektiv me partnerët tonë
  • Dhe në raste urgjente: ne u qëndrojme gjërave pas dhe reagojmë shpejtë

Specialisti juaj ju këshillon me kënaqësi:

Prok. Heinz Pirtzl
Prok. Heinz PirtzlTransporti në përëndim, Transporti në lindje, Projektet
Tel: +43 1 203 5885 – 12
Mobil: +43 664 240 80 90
E-Mail: heinz.pirtzl@mupsped.at