Halle-/Logistik

Depo – Logjistikë

m&p ofron të gjitha shërbimet logjistike nga zyra qendrore në 1020 Vjenë. Vendndodhja e qendrës logjistike me shtatë depo në Portin Jugor të Vjenës dhe është ideale për shkak të qasjes në rrugët e mëdha arteriale (lidhjet me autostradat A1, A2, A22, A23)

Me një sipërfaqe prej 7.000m², ofrojmë:

  • Depo doganore me vetë-administrim (zhdoganim të shpejtë përmes zyrës sonë doganore)
  • Kushineta vendore
  • Bankinë-rampë ngarkimi fleksibile
  • Shkarkues konteinerësh
  • Deponim afatshkurtër dhe afatgjatë
  • Klasifikim, paletim
  • Komisionim dhe paketim
  • Etiketim
  • Përzgjedhje
  • Mbikëqyrje elektronike gjatë natës

Specialisti juaj ju këshillon me kënaqësi:

Michael Pawlik
Michael Pawlik
Tel: +43 1 203 5885 – 21
Mobil: +43 664 240 80 30
E-Mail: michael.pawlik@mupsped.at